Novellit Kohtaus 8 Kohtaus 9 Kohtaus 10 Kohtaus 11 Kohtaus 13

G L O R I A   M U N D I

Kertomus vanhoista virheistä

Toinen näytös

12. Ääni ja vimma

Torsti Naulapää


[Näemme Selfin taas 'Ascensionin' komentokannella. Self on pukeutunut valkeaan taistelupanssariinsa. Kansi on täynnä toimiaan kiireisesti suorittavia upseereita. Self tarkkaa Bachin-Händelin taittoporttia monitoreistaan. Legatio auspicia Kebede kääntyy puhumaan Selfille. Kebedellä on myös valkea taistelupanssari päällään, toisin kuin suurimmalla osalla komentokannen väkeä, jotka kantavat tavanomaisia univormuja]

Kebede: Hermostuttaako teitä, optio?

Self: En tiedä. Meillä on kuitenkin huomattava ylivoima kapinallisiin nähden.

Kebede: Älkää käykö ylimieliseksi, optio! Jos Theodore on tuolla, ne taistelevat kynsin hampain suojellakseen tätä. En ymmärrä heitä; Theodore on tiedemies, ei sotilas ja vähäpätöinen aatelinen, pelkkä Dux. (miettii hetken). Missä ne tiedustelijat viipyvät? Onko se teidän lankomiehenne, joka heitä johtaa? Tribune Haag?

Self: Kyllä, legatio. Hänet siirettiin tänne Discessio Lexin joukoista.

[Self näkee monitoristaan, kuinka avaruus portin sisällä väreilee]

Self: Legatio auspicia, saapuvia aluksia.

Kebede (monitoreilleen): Cohors 3-7, valmistautukaa avaamaan tuli.

[Näemme taittoportin 'Ascensionin' ulkopuolelta. Classis Impercan 2., 3. ja 7. Legio ovat valmiustilassa porttia ympäröivässä avaruudessa. Alukset ovat tiukoissa muodostelmissa, jotkut pienemmät navikset jopa alle sadan metrin päässä toisistaan. Aluksia on yli 15000. 'Ascension' erottuu muista aluksista massiivisen kokonsa ansiosta. Sen ympärillä levittäytyvät legiot satojen kilometrien päähän. Liburnalaivueet likukuvat hiljaa muodostelman läpi valmiustilassa. Pienet triremet pysyttelevät parvina emoalustensa läheisyydessä. Pulleat tankkerit lepäävät saattueidensa keskellä ja huoltolaivat käyvät tekemässä viime hetken korjauksia naviksiin. Tuhannet asumiskehät pyörivät hiljaa. Rahtilaivueiden sisällä odottaa satoja tuhansia Legionis Impercan sotilaita. Noin kymmenen alusta, keskellään navis longa 'Dickens', liukuu esiin tyhjästä]

Self (tutkii näyttöjään): Saimme signaalin, meikäläisiä. Se on tribune Haagin alus.

Kebede: Lepo, 3-7. Laittakaa Haag linjoille, optio.

Self: Kyllä, legatio.

[Haagin kasvot ilmestyvät komentokannen suureen näyttöön]

Kebede: Raportoikaa, tribune.

Haag: Ei ketään, legatio auspicia. Ei jälkeäkään kapinallisista. Tuhosimme kolme miehittämätöntä tarkkailuasemaa 3 minuuttia sitten. Loput alukseni jätin toiselle puolelle porttia.

Kebede: Jos lähdemme heti, heille ei jää reaktioaikaa kolmea tuntia enempää. Optio?

[Self katsoo ylös tietokoneeltaan]

Self: ....noin 174 minuuttia, jos tarkkailuasemat ehtivät lähettää signaalin.

Kebede: Se riittää. Tämä on varmasti ansa, mutta me menemme valmiina.

[Kebede puhuu kymmenille tribuneiden ja centurioiden kasvoille näytöillään]

Kebede: Seitsemäs Legio; me siirrymme Händeliin. Muodostelmat, reitti ja järjestys kuten ennalta sovittu. Toimikaa!

[Self haukkuu käskyjä komentokannen upseereille samalla kun vyöttää itseään tuoliinsa]

Self: Kiinnittäkää itsenne, aloittamme asumiskehien lukituksen.

[Self kytkee kannettavan kommunikaattorinsa lähettämään koko alukselle. Selfin puhuessa hänen äänensä kaikuu aluksen kansilla]

Self: Lukitus! Lukitus!

[Self säätää kommunikaattoriaan ja puhuu jälleen vain komentokannelle]

Self: Aloittakaa poltto, 1/4 maksimikiihtyvyydestä. Pitäkää annettu kurssi. Standardivoima torjuntapatteireihin. Deaktivoikaa sensorit. Puhukaa minulle, Barrett!

BARRETT: Porttikontaktiin aikaa 11- 10- 9-

[Barrettin laskiessa upseerit kiinnisttävät itseään tuoleihinsa, samalla kuin painovoima vähenee nopeasti asumiskehän pyörimisen hidastuessa. Muutama kynä ja lomake nousee hitaasti ilmaan yhdeltä komentokannen paneeleista]

Kebede (näytöilleen): Liburnat 56-89, ottakaa etäisyyttä. Uller, tulkaa heti perästämme.

Barrett: 2- 1- 0. Kontakti!

[Näemme kuinka 'Ascension' seuraa 7. Legion etujoukkoa liukuen läpi portista tyhjän avaruuden värähdellessä. Sadat muut 7. Legion alukset seuraavat Navis Praetoriaa, myös Haagin komentama 'Dickens'. Alukset ilmestyvät esiin 5 valovuoden päässä Händelin aurinkokuntaan, liukuen taittoportin läpi avaruuden värähdellessä. Keltainen aurinko paistaa saapuvan laivaston takana valon kimaltaessa 'Ascensionin' massiiviselta rungolta. Laivastoa liukuu esiin yhä enemmän jo saapuneiden kiihdyttäessä vauhtiaan]

Kebede (SVENSDOTTIRILLE) (monitoreissaan): Centurio Svensdottir, me purjehdimme sokeina. Pitäkää te passiiviset sensorinne päällä.

Svensdottir (monitorissa): Meillä on jo 'haamuja', mutta me varmistamme niitä.

Self (komentokannelle): Laskekaa ilma harpagoputkista 50-55.

Svensdottir (monitorissa): Legatio auspicia, ne ovat hylkyjä. Niitä on kolmetoista, eri kokoisia.

Kebede (Svensdottirille) (monitoreissaan): Miksei Haag kertonut näistä? Centurio, lähettäkää sinne laivausryhmä. Tulemme myöhemmin hakemaan heitä.

[Kebede avaa linjan 'Dickensille'. Haagin kasvot ilmestyvät monitoriin]

Kebede: Tribune Haag, taittoportin edustalla on hylkyjä! Miksi ette kertoneet?

Haag: Emme katsoneet tarpeelliseksi. Ne ovat vuosia vanhoja. Jääneet varmaankin jälkeen, kun Imperium perääntyi.

Kebede: Hyvä on, mutta kerrotte tälläisestä vastaisuudessa, tribune.

Haag: Ymmärrän, legatio auspicia.

Self: Sain juuri tiedon, että 2. ja 3. Legio ovat siirtymässä portin läpi.

Kebede: Uller, te siirrätte cohorsinne muodostelman eteen, pitäkää kärki 2000 kilometrin päässä.

ULLER: Kuittaan.

[Näemme 7. Legion 5000 alusta syöksyvän kiihtyvällä nopeudella avaruuden halki. Alusten moottorit hehkuvat sinisinä. Useat pienemmät alukset roikkuvat emoaluksissaan hinausköydellä. Ullerin 500 alusta eroaa muodostelmasta kiihdyttämällä entistä tehokkaammin. Aikaa kuluu]

Kebede (hymyillen): Tätä tunnetta ei voita mikään!

Self: Legatio?

Kebede: Lähestyvän taistelun odotusta, tietenkin! Mitä te luulitte tarkoittavani, pakaroiden puutumista?

[Kebede nauraa ystävällisesti]

Kebede: Olemme pian puolivälissä. Aloittakaa siirtyminen taistelunopeuksiin.

Self (komentokannelle): Poltto pois! Jarrumoottorit päälle!

[Näemme, kuinka Legion alusten perämoottorit sammutetaan ja niiden moottorit niiden keuloissa käynnistyvät, hehkuen sinertävinä. Svesdottir ilmestyy Kebeden näytöille]

Svensdottir: Legatio auspicia, vastaanotimme juuri viestin laivausryhmältämme. Hylyt ovat tuoreita, ne kuuluivat tribune Haagin cohorsiin! Ne on juuri vast'ikään tuhottu!

Kebede: Mitä ihmettä... Haag tiesi niistä varmasti...

[Self näyttää kauhistuneena]

Self: Mahdotonta...

Kebede: Jos Haag, niin varmasti muutkin... Self (komentokannelle): Päätykit valmiiksi! Laskekaa ilmat kaikilta lentokansilta! Harpagot valmiiksi!

Kebede: Uller, käynnistäkää aktiiviset sensorinne!

Uller (monitorissa): Mutta-

Kebede: Tehkää kuten käsketään!

Uller: Voi belphegorit...

['Ascensionin' komentokannen holonäyttöön, joka kuvaa taistelutilannetta, syttyy tuhatpäin 'haamuja' 7. Legion ympärille]

Barrett: Ohjusvaroitus!

Kebede: Harhauttimet heti!

['Ascensionin' sylkee ulos harhautinluotaimia]

Barrett: Ne- ei vaikutus-

['Ascensionin' paapuurinpuoleisessa rungossa räjähtää, työntäen aluksen hitaaseen kierteeseen. Näemme muiden navisten räjähtävän navis praetorian ympärillä. Komentosilta tärähtää]

Barrett: Ne vain tulivat läpi!

Self (katsoo monitorejaan): Ainakin cohorsit 2-7 ja 10-7 tulittavat meitä, legatio!

Kebede: Voi ei- tyhjätkää harpagoputket! Tuhotkaa koko cohorsit!

Self: Me emme voi lukita maaleja, legatio! Ne on merkitty omiksi!

[Kaaos puhkeaa 7. Legion keskuuteen. Jotkut suuremmat alukset yrittävät kääntää runkojaan laukaistakseen päätykkinsä, mutta suurin osa kuitenkin jatkaa kurssillaan, tietämättä mistä on kysymys. Muodostelman takavasemmalta cohorsit 2-7 ja 10-7 ampuvat murhaavaa tulta ohjuksilla ja päätykeillään panikoivien alusten periin. Navis longat laukaisevat liburnalaivueita, jotka lähtevät säntäilemään päämäärättömästi ympäri muodostelmaa. Takaoikealta ja taka-alhaalta cohorsien 5-7, 6-7 ja 8-7 liburnat iskevät paremmin koordinoidusti tuhoten strategisesti tärkeitä komentoaluksia, samalla kuin niiden emoalukset liittyvät nekin teurastamaan 7. Legiota]

Self: Legatio, suurin osa tykkipattereista ei ammu!

[Kuuluu hiljaista ukkosenjyrinää muistuttava ääni. Self katsoo ylös monitoreistaan ja näkee Kebeden joka pitelee kaulaansa, josta näyttää puuttuvan lähes puolet. Miehen musta parta ja valkoinen panssari ovat veressä, jota pulppuaa hänen kaulastaan. Osa verestä nousee ulos kaulavaltimoiden ampuessa sitä ulos rytmikkäästi]

Kebede: Hkk-

[Yksi komentokannen upseereista, CORSINI, pitelee laserpistoolia ja ampuu sillä Selfiä. Näytöt Selfin takana räjähtävät. Kuuluu suhahdus ja Corsini hajoaa kappaleiksi. Ammuttuaan Corsinin Self laskee pienen, kulmikkaan flechetteaseensa. Self alkaa irrottaa itseään tuolistaan. Kebede lyyhistyy veren yhä leijuessa hänen ympärillään]

Self: RAPORTOIKAA! Moniko osasto ei vastaa?

Barrett: Päätykkien miehistöt eivät vastaa, konehuoneesta kuuluu tulitaistelun ääniä!

SINER: Optio, Händelin kapinalliset ovat tulietäisyydellä! Ne laukaisevat corvuksia! Ne aikovat laivata meidät!

Self (kommunikaattoriinsa): Torjuntapatterit, ampukaa nuo corvukset! Onko siellä ketään!?

MANN(äänenä Selfin kommunikaattorissa): Alas Imperatorin tyrannia!

Self: Vittu!

[Self hilaa itsensä Kebeden kommunikaattorille. Monet kasvot legatio auspician monitoreissa ovat kadonneet ja huutavat äänettömästi käskyjä]

Self (monitoreille): Tässä 7. Legion optio Self. Tuhotkaa cohorsit 2-7 ja 10-7. Nyt!

[Komentokansi tärähtelee vihollistulen osuessa alukseen. Epäjärjestys valtaa kannen. Upseerit tekevät epätoivoisesti säätöjä laitteisiinsa tai yrittävät haukkua käskyjä kommunikaattoreihinsa. Nicholas Haag ilmestyy komentokanne suurelle näytölle]

Self: NICK! PASKIAINEN!

Haag: Nobuto, kuuntele. Teidät laivataan kohta-

Self: MINÄ TAPAN SINUT!

Haag: Minä en halua, että sinulle käy kuinkaan, en tunne kaikkia näitä Händeliläisiä-

Self: SINÄ OLET KUOLLUT!

Haag: NOBUTO! Antaudu suosiolla, te hävisitte!

[Self leijuu paikallaan hetkisen, upseerien säntäilessä päättömän oloisesti ympäri komentokantta]

Self: Haista paska. Miksi vitussa sinä petit Imperiumin?

Haag: Miksi sinä et?

[Self ampuu näytön. Tuhannet sirpaleet sinkoavat leijumaan painottomalla kannella. Self päättäväinen ja vihainen ilme kasvoillaan asettaa valkean kypärän päähänsä, vetää vasemman reitensä panssarin säiliöstä ulos kaksi metallitankoa ja liittää ne yhteen. Hän painaa tangossa olevaa kahvaa ja monofilament-terä liukuu esiin sauvan kärjestä]

   
* * *

Novellit Kohtaus 8 Kohtaus 9 Kohtaus 10 Kohtaus 11 Kohtaus 13