Novellit Prologit I ja II KohtausIII Kohtaus V Kohtaus VI Kohtaus VII

G L O R I A   M U N D I

Kertomus vanhoista virheistä

Ensimmäinen näytös

4. Tulikaste

Torsti Naulapää


[Kapteeni Self on navis longa -luokan 'Wittgensteinin' komentokannella. Tila on avara ja puhdas. Erilaiset näytöt puoliympyrän muotoisen huoneen seinillä kertovat aluksen tilasta. Seinillä on myös näyttöjä, joissa ovat kaikkien taisteluryhmien komentajien kasvot sekä erikseen Self alaisuudessa toimivien alusten kapteenien kuvat. Kolmiulotteinen näyttö huoneen keskellä esittää taisteluryhmien sijaintia sekä vihollisen oletettua sijaintia ja suuntimaa. Self on Ernon avustuksella puketumassa taistelupanssariinsa. Seitsemän Selfin alaista on myös paikalla, vyötettynä tuoleihinsa olemattoman painovoiman takia]

Self: Hyvä on... irrottakaa telakointituet.

[Näemme kuinka 'Wittgenstein' liukuu sivuttain irti asemasta ohjausraketeillaan]

Self (puhuen kasvoille seinän monitoreissa): Decurionit Locksley, Marrigan, Schultz, Madueira... status, olkaa hyvä.

Marrigan: Valmis, gloriosi.

Locksley: Irrottamassa telakointitukia, herra centurio.

Madueira: Valmis, herra Self.

Schultz: Valmis, mutta triremesaattueeni on vajaa. Ongelmia lähtövalmisteluissa.

Locksley: Ryhmäni on myös vajaa kahta navis harpagoa.

Self: Meidän on pärjättävä ilman. Olemmeko vielä saaneet -

Berthold (monitorissa): Centurionit. Speculatoresryhmät ovat löytäneet aurinkokunnassa piileksivän kapinallislaivaston. On syytä olettaa, että kapinalliset tietävät havainnostamme ja pyrkivät nyt siirtämään tukiasemaansa. Salvatoren, Kohlen, Haagin, Brenkovin ja Ikkidan rymät liittyvät muodostelmaani näissä koordinaateissa. Iskemme tukikohdan oletettuun sijaintiin.

Self (itsekseen): - käskyjä.

[Koordinaatit näkyvät keltaisena pisteenä komentosillan keskiön 3d-näytössä]

Berthold: Martinez ja Gekkeikan, teidän ryhmänne partioivat tämän reitin ja yrittävät maalata vihollislaivastoja ohjusristeilijöille. Self ja Gordan, teidän partioreittinne on tässä. Berthold kuittaa.

[Kolmiulotteinen näyttö havainnollistaa]

Self (Gordanille monitorissa) (harmistuneena): Tämä on varmaankin äidin tekosia - koittaa pitää meidän päämme pois tulesta.

Gordan: Älä huoli, emme me varmasti osattomiksi jää. Seuraa minua.

[Gordanin pää kääntyy jakamaan käskyjä alaisilleen]

Self (decurioneilleen monitoreissa): Muodostelma epsilon-leveä. Aktivoikaa passiiviset sensorit, myös teleskoopit. Reitti on navigoititietokoneissanne.

[Näemme, kuinka Selfin centuria asettautuu muodostelmaan liikkuessaan poispäin asemasta. Viisi navis longaa sijoittuvat muodostelman keskelle, 18 pienempää navis-luokan laivaa asettuvat muodostelman laidalle, noin 2 kilometrin päähän navis logista suojanaan 45 liburnaa. Pienet triremet ja muut tukialukset jäävät navis longien lähelle. Gordanin centurian moottorien hehku näkyy kaukana (20 km) edessäpäin. Muut centuriat lähtevät eri suuntiin ohjeidensa mukaan. Alukset ovat kulmikkaita, mutta koristeellisia ja hyvin muotoiltuja. Monissa on kymmeniä metrejä korkea keulakuva, imago, joka yleensä esittää jotain edesmenneistä imperatoreista]

[Aikaa kuluu alusten matkatessa. Self istuu vyötettynä tuoliinsa]

Self (Gordanille) (monitorissa) (hiljaa): En uskonut joutuvani taisteluun näin pian...

Gordan (hymyilee vinosti): Pian?

[Aikaa kuluu]

Self: Miten sinä niin varma olet, että löydämme kapinallisia?

Gordan: Ne aikovat siirtää tukikohtaansa ja aikovat pitää meidät kiireisinä ampumalla koko systeemin täyteen harhautuslaivueita.

[SENSORIUPSEERI MUNIH kääntyy kohti Selfiä]

Munih: Meillä on haamuja.

[3d-näytöllä näkyy vihollisalusten 'haamuja' taisteluryhmästä styyrpuurissa alhaalla. Gordan hymyilee vinosti]

Self (Gordanille) (monitorissa): Tuleeko perille?

Gordan (nyökkää): Vajaa laivue.

[Näemme kapinallislaivaston. Alukset ovat Classis Imperican malleja, mutta selvästi huonommin huollettuja]

Self (decurioneilleen): Poltto pois. Sunnatkaa sensorinne.

[Alukset sammuttavat työntömoottorinsa. Alusten passiiviset luotaimet kääntyvät kohti vihollislaivastoa. 3d-näytölle syttyy vihollisalusten sijainteja]

Self (decurioneille ja miehistölleen): Tykit ulos. Kääntykää kohti. Aaa... (epäröi). Valmistakaa päätykit. Navis harpagot: parittomat putket laukaisuvalmiiksi.

[Taisteluryhmän alukset kääntyvät hitaasti, tykkitornit nousten alusten sisältä. Navis harpagojen torpedoputket aukeavat]

Gordan (monitorissa): Valmis?

[Self nyökkää ja näppäilee 3d-näyttöön kohdeprioriteetteja decurioneilleen]

Munih: Liburnalaivue irtoaa vihollismuodostelmasta!

Self: Tulta!

[Näemme Gordanin 'Vergiliuksella']

Gordan: Päätykit, tuli vapaa.

[Kapinallisten 2 navis longaa ovat kääntymässä kohti hyökkääjää, kun toisen asumiskehä räjähtää auki. Liekit sammuvat heti. Kapinallisten saattoaluksia alkaa räjähdellä. Trireme harpagot laukaisevat aallon ohjuksia. Siirrymme 'Wittgensteinin' komentosillalle]

Self: Harpagoja!

[Näemme Gordanin päättäväisenä oman laivansa 'Vergilliuksen' kannella]

Gordan: Tykkitornit valmiina, kohteet etäisyyksillä... 3 sekuntia.

[Palaamme 'Wittgensteinin' komentosillalle]

BUSMAN: Gloriosi-

Self: Pysäyttäkää nuo liburnat!

[Gordanin laivue ampuu torjunta-aseillaan osan harpagoista alas. Selfin taisteluryhmän puolustusaseet ampuvat niin kapinallisten liburnalaivuetta kuin harpagojakin. Ensimmäinen ohjus räjähtää kapteeni Schulzin navis longan perässä, työntäen aluksen hallitsemattomaan kierteeseen}

[Schulz kirkuu monitorissa kuin lapsi. Ohjukset repivät Schulzin navis longan kappaleiksi]

Self: Vittu! Vittu! Tulta!

Gordan: Liburnojen komentajat; pysäyttäkää tuo laivue. Herrat decurionit, lopettakaa nuo navis longat.

[Gordanin navikset leikkaavat kapinallislaivat halki. Selfin muodostelman harpagot tuhoavat loput. Osa selfin laivueesta pyrkii ampumaan päätykeillään liburnoja, epäonnistuen surkeasti. Navis harpagot tyhjentävät ohjusputkensa vihollisnaviksiin. Kapinallisliburnat lentävät ampuen Selfin muodostelman läpi, menettäen puolet laivoistaan, mutta tuhoten samalla naviksia Selfin komennosta]

Self: Vittu! Tappakaa ne!

[Selfin alusten torjuntatykit kääntyvät liburnojen perään. Gordanin liburnalaivue iskee kapinallisliburnojenperään, tuhoten loputkin. Taistelu on ohi, osa Selfin komentohuoneen monitoreista ovat pimeinä. Self huokaa syvään]

Gordan (monitoreissa): Teit hyvin, ottoveli.

Self: Puhukaa, Busman.

Busman: Saimme napattua vihollisen signaalin, teidän ylhäisyytenne. Ja sen suuntiman.

Self (Gordanille monitorissa): Bechy, meillä saattaa olla jotakin, tässä tulee...

[Self näppäilee tiedon signaalista konsoliinsa]

Self: Ilmoitan legatio auspicia Bertholdille.

Gordan: Älä. Päälaivastolla ei ole aikaa reagoida näillä etäisyyksillä. Seuraa minua.

Self (decurioneilleen): Takaisin muodostelmaan. Seuraamme centurio Gordanin taisteluryhmää.

[Taisteluryhmien laivat käynnistävät jälleen työntömoottorinsa, vaihtaen samalla suuntaa n. 30 astetta. Muodostelmien jälkeen jää kyteviä rungonkappaleita. Aikaa kuluu, Self pohtii taistelua masentuneena]

Gordan (Selfille monitorissa): Teepä aktiivinen sensoriluotaus.

Self: Oletko varma... ahaa, ymmärrän. Minä olen houkutuslintu, sinä tulenosoittaja.

Gordan: Oletko varma, että haluat tehdä tämän?

Self (epäröi): Aa... kyllä.

Gordan: Sinä kyllä pärjäät (hymyilee vinosti).

Self (decurioneilleen): Jarruttakaa ja kääntykää kohti legatio auspicia Bertholdin laivastoa.

[Selfin laivue pysähtyy, kääntyy ja alkaa kiihdyttää kohti Bertholdin laivastoa]

Self (Munihille): Käynnistäkää aktiivinen sensoriluotaus.

Munih: Kyllä, gloriosi.

[3d-näytölle ilmestyy yli 400 kapinallislaivaa, joista 24 navis longia]

Self: Voi paska... (Gordanille): Näetkö ne, Bechy?

Gordan: Jo vain. Tuossa... minulla on haamuja. Sen on oltava se tukikohta.

Self: Ne näkevät minut, tulevat kohti. (Decurioneilleen): Pitäkää kurssi, me vetäydymme!

Self (Bertholdille monitorissa): Legatio auspicia, löysimme kapinallislaivoja, tarvitsemme tulitukea!

Berthold: Kuittaan, näemme ne. Lähetämme tukea.

[Tällä välin Gordanin laivue etenee näkymättömänä kohti tukikohdan 'haamua'. Näemme nopeiden kapinallisnavisten ja liburnojen saavuttavan Selfin muodostelmaa]

Munih (Selfille): Kapinallisnavikset saavat meitä kiinni, gloriosi!

Self (decurioneilleen): Kaikki teho aseilta moottoreille. Puolet elintoimintojen ylläpidosta moottoreille.

Munih: Vihollisliburnat tulieteisyydellä.

[Näemme, kuinka kapinallisliburnat räjäyttävät decurio Marriganin aluksen työntömoottorit. Myös yksi navis halkeaa kahtia kymmenien liburnojen ristitulessa]

Self (Marriganille): Marrigan!

Marrigan (Selfille): Kulkekaa Imperatorin kanssa. (Miehistölleen): Kaikki voima tykkipattereihin.

[Marriganin komentosillalta kuuluu paniikin ääniä, vaikka nuori decurion itse on tyyni. Marriganin alus jää jälkeen ja kääntyy kohti kapinallisten liburnapilveä. Alus ehtii avata tulen, ennen kuin se pilkotaan kappaleiksi näkymättömien lasersäteiden voimasta. Gordanin taisteluryhmä on sillä välin edennyt passiivisten sensorien luotausetäisyydelle 'haamuista'. Näemme Gordanin komentosillallaan]

Gordan (nojautuu käsitukia käyttäen sensoriupseerinsa yli nähdäkseen tämän näytöt): Siinä. Maalatkaa se ja lähettäkää data Bertholdille. (siirtyy istuimelleen puhuakseen Bertholdille): Legatio auspicia, löysimme kapinallisten tukikohdan. He ovat siirtämässä sitä.

Berthold: Ymmärrän, erinomaista työtä! (Alaisilleen): Navis harpagot, minä haluan nämä maalit... pois näytöltäni.

[Berthold siirtää maalidatan. Näemme Haagin komentamansa navis harpagon kannella]

Haag (hieman vaivautuneena): Kyllä, legatio auspicia. (Alaisilleen): Tyhjentäkää siilot. Ja... aktivoikaa ohjuskamerat.

[Selfin laivasto pakenee edelleen, kapinallisten rynnäkköalukset perässään]

Self: Liburnaryhmä beta, ampukaa keskimmäinen navis alas.

[Liburnaryhmä beta, 12 pientä alusta, irtautuu muodostelmasta ja antautuu kapinallisten torjuntatulelle. Ne ampuvat yhden hyökkäävistä naviksista. Liburnaryhmän komentaja SEMPER ilmaantuu Selfin näytöille]

Semper (hätääntyneenä): Niitä on liikaa; me - me - me - täytyy uudelleenryhmittyä!

Munih: Sir! Ohjusvaroitus!

[Kimeä summeri soi Selfin komentosillalla]

Self (decurioneilleen ja komentosillalle): Harhauttimet! Heti!

[Selfin muodostelman navis longat laukaisevat taaksepäin kymmeniä pieniä satelliitteja. Sekunteja tämän jälkeen syttyy Selfin taisteluryhmän taakse hetkeksi sinertävä tulipilvi harpagojen osuessa harhauttimiin]

Self: Ei belphegor, meidän täytyy koittaa taistella... (Decurioneilleen): Katkaiskaa poltto, tehoa torjuntatykkeihin! Älkää päästäkö niitä lähelle!

[Satoja rynnäkkönaviksia, liburnoja, triremejä ja navis longia lentää, ali, yli ohi ja läpi Selfin muodostelmasta Selfin laivojen kääntyessä.]

Self (Bertholdille monitoreissa): Juuri ajallaan, legatio auspicia.

[Berthold nyökkää. Legatio auspician rynnäkkäalukset käyvät ylivoimansa turvin armottomasti kapinallisten kimppuun. Sillä välin näemme Gordanin 'Vergiliuksen' komentosillalla]

Gordan: Minä hetkenä hyvänsä... avatkaa paapuurin näköalaikkuna.

CHEUNG: Mutta centurio...

Gordan: Minä haluan nähdä tämän.

[Gordanin komentosillan seinä aukeaa paljastaakseen mustaa avaruutta ja siellä muutamia valopisteitä. Siirrymme lähemmäs pisteitä ja näemme tukikohtaansa siirtävän kapinalaivaston. Aluksia on satoja; muodostelman keskellä hinataan massiivisia alustelakoita ja habitaatioasteroideja, joiden hydroponiset metsät näkyvät vihreinä läiskinä. Siirrymme Haagiin komentosillallaan]

Haag. Onko vielä kuvaa ohjuskameroista?

BERUCCI: Aivan pian. Laitan näytölle.

[Haagin 3d-näytölle ilmestyy kuva kapinallisten laivastosta, ensin vain pisteinä, mutta sitten nopeasti kasvavina. Siirrymme katsomaan habitaatioasteroidilla kulkevaan ryhmään kapinallisia hieman kuluneissa siviilivaatteissaan. He katsovat ylöspäin, näkevät pilven lähestyviä valopisteitä. Jotkut panikoivat ja lähtävät juoksemaan. Vanha mies jää katsomaan ylöpäin, kasvoillaan surullinen ilme. Näemme kuinka habitaatioasteroidit räjähtävät auki, tyhjiön imaistessa puut avaruuteen. Kapinallisten navis longat muuttuvat tulipilviksi ja telakat halkevat kappaleiksi. Tulipallot nielaisevat pienempiä aluksia. Tuho on lähes täydellinen. Näemme taas Haagin, kasvoillaan lievästi kauhistunut ilme. Siirrymme Gordaniin, joka katselee näköalaikkunasta valkosena valopalloina kaukaisuudessa näkyvää hävitystä tyynenä. Self istuu komentotuolissaan]

   
* * *

Novellit Prologit I ja II KohtausIII Kohtaus V Kohtaus VI Kohtaus VII